Apie projektą

Konkurso komisija

1. Architektas, VGTU docentas Gintautas Blažiūnas
2. Architektas, VDA profesorius, Nacionalnės premijos laureatas Algirdas Žebrauskas
3. Architektas, Vilniaus miesto vyr. architektas Mindaugas Pakalnis
4. Skulptorius, LRV premijos laureatas Antanas Žukauskas
5. Skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas Lionginas Strioga
6. Menotyrininkė, LRV Meno ir kultūros premijos laureatė Marija Nijolė Tumėnienė
7. Architektas, VGTU docentas Saulius Pamerneckis
8. Menotyrininkė, Valstybinės paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė
9. Istorikas, VU profesorius, Nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo ordino kavalierius Alfredas Bumblauskas
10. Fotografas ir grafikas, LRV meno premijos laureatas Rimantas Dichavičius
11. Istorikas, ilgametis heraldikos komisijos pirmininkas Edmundas Rimša
12. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Garbės pirmininkas Jonas Burokas
13. Sausio 13-osios brolijos pirmininkas Kasparas Genzbigelis
14. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė
15. Dim. brigados generolas, Vyčio kryžiaus kavalierius, pasaulio čempionas, Vyčio fondo valdybos pirmininkas Česlovas Jezerskas

Konkursiniai modeliai

6 + 2 =

Pasiūlyk arba pasakyk savo nuomonę

Norėdami pasidalinti savo pasiūlymais, įžvalgomis, komentarais užpildykite šone esančia užklausos formą.