Fondo informacija ir lėšos

VYČIO PARAMOS FONDAS

Įmonės kodas: 304400436
Adresas pašto siuntoms: Blindžių g. 31–9, Vilnius, LT- 08111
Susisiekti su Fondo atstovais tel. +370-616-45845 arba el. paštu vycioparamosfondas@gmail.com

Fondo valdybos pirmininkas  – dim. brigados generolas Česlovas Jezerskas

Dovanai Lietuvai kviečiame aukoti į banko sąskaitą:
A/S Nr.: LT80 7300 0101 4970 6864
AB  ,,Swedbank”
SWIFT kodas HABALT22

Paaukoti galima ir naudojantis PayPal sistema (priimamos kreditinės/debetinės kortelės)

Vyčio paminklą savo asmeninėmis lėšomis parėmė:

 

55,000 eurų  

UAB „Lietpak“

20,000 eurų  

UAB Vilniaus rentinys, Juozas Zykus (Vilnius)

UAB “Projektana” (Kaunas)

6,000 dolerių                     

Donatas Januta (JAV, Kaliformija)

3,000 eurų    

Pranas Kiznis (Vilnius)

UAB Naujoji Aleksoto statyba (Kaunas)

2,000 eurų    

UAB “Eiginta” (Kaunas)

1,500 eurų    

bendrovė „Nemuno banga“ (Lentvaris)

1,000 eurų    

Aleksandras Ambrazevicius (Vilnius)

UAB „Plentprojektas“ (Vilnius)

UAB „Juragiai“ (Kauno rajonas)

UAB “Kauno Doleta”

UAB „Metga“ (Kaunas)

UAB “Margūnas” (Kaunas)

1,000 dolerių                     

Jonas Kaminskas (JAV, Čikaga)

500 eurų       

Henrikas Juškevičius (Paryžius)

Vilius Kavaliauskas (Vilnius)

Leonardas Raimundas Vaitys (Vilnius)

Vygaudas Ušackas (Maskva)

LAGA grupė (Vilnius)

Kęstutis Akelaitis (Vilnius)

Gintaras Čaikauskas (Vilnius)

Julija ir Stanislovas Tamošaičiai (Vilnius)

Ona Eyre (Vilnius)

Petras Jonušas (Vilnius)

Janina ir Adolfas Šleževičiai (Vilnius)

Vytautas Baršys (Vilnius)

UAB “Daimanta” (Vilnius)

UAB “Kauno keliai” (Kaunas)

UAB “Aurika” (Kaunas)

Birutė ir Vidmantas Senkai (Marijampolė)

UAB “Ave-Matrox” (Kaunas)

450 eurų

Rima Julė ir Algirdas Žemaitaičiai (Kaunas)

400 eurų

Sigitas Tamkevičius (Kaunas)

Povilas Strolys (Kaunas)

Zenonas Grigošaitis (Vilnius)

300 eurų

Virgilijus Poviliūnas (Trakai)

Dalia Proškinaitė ir Vytautas Sviderskis (Vilnius)

UAB Duventa (Utena)

Vladas Algirdas Šemeta (Vilnius)

260 eurų

Eugenijus Sadauskas (Kauno raj.)

250 eurų

Juozas Krikščiūnas (Vilnius)

Valentinas Mačiulis (Vilnius)

Gražina ir Vytautas Garbeniai (Kauno rajonas)

230 eurų

Rymantas Gužulaitis (JAV, Indianapolis)

222 eurai

Antanas Maknavičius (Kauno raj.)

200 eurų 

Gražina Drėmaitė (Vilnius)Valentinas Juškevičius

Juozas Olekas (Vilnius)

Paulius Girčys (Vilnius)

Saulius Žalnora (Kaunas)

Aušra Abraitienė (Kaunas)

Ferdinandas Vaitiekūnas (Vilnius)

Vaiva ir Alikas Ščitai (Vilnius)

Lijana ir Rolandas Zvicevičiai (Kaunas)

UAB Keseta – Martynas Vristiukas (Kaunas)

Alfonsas Čelka (Kaunas)

Egidija ir Edgaras Šakiai (Pakruojo raj.)

Antanas Černiauskas (Panevėžys)

Liudas Šulinskas (Kaunas)

Ramutis Alis Skorupskas (Kaunas)

Rimgaudas Kerpauskas (Kaunas)

170 eurų

Urtė ir Elzė Maročkaitės

150 eurų

Gediminas Paviržis (Vilnius)

Tomas Trainys

133 eurai

Lazdijų kultūros centras

111 eurų

Albertas Cikanavičius (Kauno raj.)

101 euras

Sidona Sventickienė

100 eurų

Egidijus Bičkauskas (Vilnius)

Albina Šiupinienė

Kęstutis Marcinkevičius (Vilnius)

Romas Edwin Schiller (Vokietija, Frankfurtas)

Česlovas Jezerskas (Druskininkai)

Petras Klimas (Paryžius)   

Danguolė Morkūnaitė       

Arvydas Pocius (Bukareštas)

Edvardas Macijauskas

Evaldas Židonis

Elvyra Anelė Valiukaitė

Juozas Kuodis

Dainius Tvarijonas

Henrika Almonaitienė (Vilnius)

Vaidotas Sliesoriūnas

Zenonas Rakauskas (94 metų)

Vytautas Jonas Šliūpas (JAV, Kalifornija)

Aldona Emilija Juozeliūnienė

Mantas Naujokaitis

Aldona Poviliūnienė (Vievis)

Saulius Bradulskis (Kauno raj.)

Aloyzas ir Birutė Každailevičiai

Marius Grajauskas (Vilnius, UAB Euroconsult)

Almantas Zalys

Agnė Zuokienė (Vilnius)

Juozas Vyšniauskis

Juozas Mikutavičius (Vilnius)

Dainoras Bradauskas (Vilnius)

Martynas Vristiukas (Islandija-Kaunas)

Kazimieras Mickevičius (Nauj. Akmenė)

Ramūnas Bankauskas

Robertas Knispelis

Mindaugas Skvarnavičius (Kaunas)

UAB Vištyčio kempingas Pušelė

Sigitas Patalauskas (Vilnius)

Laurynas ir Vilius Misevičiai (Kaunas)

Edmundas Jaudzemas (Norvegija)

Karolina Rimkevičiūtė

Laura ir Jonas Janušauskai

Ona Laimutė Liutkienė

Vylius Leišys

Vitalis Paulius Juška (Vilnius)

Jurgis Gubaras

Edvardas Šinkūnas

Račkauskų šeima

Steponas Vaičiulis

Vytuolis Valūnas (Lazdijai)

Danutė ir Vitalis Juškos (Vilnius)

Albinas Zalatorius (Kaunas)

Zita ir Zigmas Vyšniauskai (Vilnius)

70 eurų

Vytautas Kantautas (Kaunas)

Simona ir Leonas Milčiai (Kauno raj.)

60 eurų

Halina Haak (Klaipėda)

Vytautas Butkus (Klaipėda)

55 eurai

Saulius Misiukas (Vilnius)

51 euras

Vidmantas Sadauskas (Vilnius)

50 eurų

Algimantas Jankauskas (Vilnius)

Birutė Rutkauskienė

Anelė Meilutė

Izabelė Kairiukštytė

Bonifacas Balandis

Jonas Griešius

Reimundas Vingras

Robertas Petkevičius

Augustas Petroka (Vilnius)

Ieva Petrokaitė (Vilnius)

Laurynas Petroka (Vilnius)

Aldona ir Algis Daumantai

Pavelas Puzanas

Algirdas ir Aušrelė Mulevičiai (Pasvalio r.)

Danutė Ona Pieterienė

Liutauras Breivė

Algirdas Juodkazis (Vilnius)

Vilius Kryževičius

Pranas Gudynas (Vilnius)

Vida ir Algirdas Gamziukai (Kaunas)

Eduardas Pajarskas

Sigitas Čirba

Vytautas Butkus (Klaipėda)

Donatas, Živilė, Justas ir Jonas Kripaičiai

Rimantas Menčinskas (Vilnius)

Julijus Bazevičius (Kaunas)

Vilius Streckis (Vilnius)

Gediminas Gudonis (Vilnius)

Juozas Vičiauskas

Joana ir Julius Tamašai (Kuršėnai)

Gytis Ramoška (Kaunas)

Reda Žvirblytė

Jonas Varnas (Vilnius)

Danutė ir Antanas Vinkai (Vilnius)

Tomas Gužys

Darius Šumskis (Kaunas)

Rimutis Pūras (Kaunas)

Aleksandras Kerpauskas (Kaunas)

Amanda Makarevičienė (Kaunas)

Kęstutis Godvaišas (Kaunas)

Irena ir Henrikas Tamuliai (Kaunas)

Dovilė Krimelienė – Tamulių šeima (Kaunas)

Rimvydas Miliauskas

Rasa Gaižauskaite

Margarita Kamarauskaitė (Kaunas)

Aleksandras Fiodorovas (Kaunas)

Paulius Baltrušaitis (Kaunas)

Romanas Vičiūnas

Jūratė Minalgienė

Arvydas Pociūnas (Kaunas)

Tomas Mencevičius (Kaunas)

Kazimieras Čepulis

Marija Romualda Jankauskienė (Kaunas)

Albinas Kirvela (Kaunas)

Violeta ir Vytautas Zabielskai (Vilnius)

Justinas Gutparakis (Šiaulių raj.)

Algis Klimaitis (Viena, Austrija)

Regina Labanauskienė

Marius Torrau (Kaunas)

Laimonas Žukauskas

Vilhelminas Janušonis (Pasvalys)

Evaldas Janušonis (Pasvalys)

40 eurų

Algimantas Antanas Šalaviejus

Joana Jautakienė (Vilnius)

Tomas Šalaviejus

Angelė Eisrodienė (Kaunas)

34 eurai

Edgaras Ašmontas

30 eurų

Inga Dundulienė

Jonas Pečkys

Vytenis Kazimieras Strimaitis

Viktoras Pakalnis (Kaunas)

Adelė Volungevičienė (Leipalingis)

Paulius ir Eglė Zabielskai (Vilnius)

Audrija Manusadžianienė (Vilnius)

Vytautas Jurkevičius

Arvydas Vaitiekūnas

Michalina Astikienė (Vilnius)

Dalytė Krikštolaitytė (Kaunas)

Vita Kiaunytė

Vaidevutis Dėdelė

Tomas Skėrys

Rimvydas Jonynas

 

29 eurai

Vytautas Ašmontas

Artūras Eisrodas (Kaunas)

25 eurai

Gintaras Babičas

Benediktas Vilmantas Rupeika (Vilnius)

Tomas Mikonis

Petras Bruklys (Alytus)

Julius Lopata

Kęstutis Daškauskas

23 Eurai 

Sigitas Zelionka

22 eurai

Arvydas Krištaponis

Ona ir Antanas Sirtautai

20 eurų 

Birutė Butkienė-Motiejūnaitė (Palanga, 94 metų)

Vida Valkiūnienė

Algirdas Zamžickas

Giedrius Čiuprinskas

Julijonas Poškus (Vilnius)

Artūras Margelis (Lazdijai)

Juozas Mikutavičius (Lazdijai-Vilnius)

Ingrida Malinauskienė (Lazdijai)

Danguolė Janina Jarošūnaitė

Rojus Šimkūnas

Irena Gailiūnienė

Bronius Girdzijauskas

Jonas Repšys

Diana Pikšrienė

Irena Gailiūnienė

Bronius Girdzijauskas

Aistė Avelytė ir Vidmantas Sulčius

Rytis Bebrauskas 

Prof. dr. Jonas Vaičenonis (Kaunas)

Tomas Gulbinas

Mindaugas Kutulis

Jonas Grumbinas

Jurgita ir Vidmantas Muraveckai (Kaunas)

Birutė Bagdonienė

Paulius Verbickas

Stanislovas Žiedelis

Dainius Medišauskas

Donatas Pauliukas

Rimantas Tučius

Nijolė ir Antanas Jonaičiai (Kaunas)

Pakalnių šeima

Mindaugas Žibas

Rimtautė ir Zenonas Nariūnai (Molėtai)

Birutė Gražienė

Lina Balsienė

Janina Vaidotienė

Juozas Deltuva

Bronė Ramanauskienė (Molėtai)

Danutė Lukšienė

Jeronimas Belkevičius

Tomas Kazlauskas (Kaunas)

Vytautas Bareika

17 eurų

Laurynas Valkūnas

15 eurų

Gintaras Žigas

Ramunė Kizytė

Vitas Kašėta

Darius Zabulionis (Kaunas)

Tomas Lenčiauskas

Eugenija Anelė Buškevičiūtė

12 eurų

Arvydas Ribokas

Romualdas Savickis

Vytautas Juozas Senkus

11 eurų

Diana Surgelė

Denis Sirtautas

Deimantė Sirtautaitė

Narūnas Sirtautas

Nojus Sirtautas

Marius Broniukaitis

Elena Deveikytė

Danielius Deveikis

Laurynas Deveikis

Gintare Deveikienė

10 eurų

Andrei Olechov

Kristina Lipinskienė

Stanislovas Intas

Juozas Tutinas

Vida Adomaitytė

Jonas Ignatavičius

Tomas Sabaliauskas

Kęstutis Balutis

Saulius Dailidė (Šakių raj.)

Antanas Baltrušis

Šarūnas Jurčiukonis

Laura Serapinienė

Gintaras Vidzickas

Jonas Ratkevičius

Vilija Mazgeikienė (Šilutė)

Laima Šipkauskienė

Gražina ir Juozas Stasinai

Valdas Adomaitis

Valdas Lukoševičius

Andrius Puksas 

Mantas Čižauskas

Ieva Skarupskaitė

Simona Kulberkytė

Ernestas Urniežis

Mindaugas Ugianskas

Darius Apalianskis

Aurelija Činikienė

Titas Pranas Murauskas (Kaunas)

Rimas Markelevičius

Albinas Šuminskas (Ukmergė)

Nerijus Virvičius

Darius Masaitis

Edvardas Milčiūnas

Alvidas Pupelis

Vytis, Milda ir Vytautas Ostrauskai

Martynas, Kamilė ir Simas Klepeckai

Aldona ir Vidmantas Mačerauskai

Ramunė Jakucevičienė

Vidmantas Jonynas

Julija Gaižauskienė

Vytautas Stankevičius

Artūras Gurauskas (Kaunas)

Ričerdas Keršys

Leonardas Stanaitis

Juozas Gudauskas

Danutė Danylienė

Algirdas Bagdonas

Nerijus Krašinskas

Nijolė Rimkevičiūtė

Aleksandras Prokoluščenko (Kaunas)

Gediminas Kvietkauskas

9 eurai

anonimas (Lazdijai)

7 eurai

Vytautas Palčiauskas, Tomas Jotkus, Agnė Jotkutė

6 eurai

Danguolė Jakelaitienė

5 eurai 

Kęstutis Zolba

Aras Juršys

Vitalija Miliauskienė (Lazdijai)

Mantas Sabaliauskas (Lazdijai)

Kavaliauskai (Lazdijai)

Janina Karauskienė (Lazdijai)

Algimantas Ambrazevičius (Lazdijai)

Asta Pileinienė (Lazdijai)

Arūnas Sujeta (Lazdijai)

Kristina Jančiulienė (Lazdijai)

Viačeslavas Daraškevič

Odeta Stanevičienė

Vilmantas Aganauskas (Kaišiadorių raj.)

Algis Bulka

Nijolė Kavaliauskienė

Danutė Žilinskienė (Vilnius)

Edmundas Vaitkus (Vilnius)

Algimantas Kavaliauskas (Panevėžys)

Stanislava Antanina Mickuvienė

Audrius Steponkevičius

Pranė Apanavičienė

Audrius Šeštakauskas (Kaunas)

Daina Kulbienė (Kaunas)

Petras Kulbis (Kaunas)

Deivydas Vasiliauskas

Dainius Valiūnas (Kaunas)

Darius Šerpetauskas

Gintas Raginis

Vilmantas Balaišis

Rytis Dobilas

Laurynas Visockis

Gintaras Lučinskas (Alytus)

Paulius Klimas (Kauno raj.)

4 eurai

Regina Kubilienė (Lazdijai)

Vytautas Palčiauskas, Justas Brazauskas, Rytis Gumauskas

Vilius Gogelis

3 eurai

Algimantas Mikelionis (Lazdijai)

Juozas Armanavičius (Lazdijai)

Aldona Valiukevičienė (Lazdijai)

Viktorija Žilvytė (Lazdijai)

Jūratė Jastromskaitė

Manvydas Milkus

2.65 euro      

Ovidijus Bacevičius (Anglija)

2.50 euro

Jolita Vaitulevičienė (Lazdijai)

Vilija Vievesienė (Lazdijai)

2 eurai

Elena Kaškelytė (Lazdijai)

Vilija Šveikauskienė

1 euras

Gustas Burba (Lazdijai)

Nerijus Stasiulionis

Vytautas Satkauskas (Kaunas)

 

Papildomai: 300 žmonių (daugiausia Vilniaus rajono gyventojai) užrašė Vyčio paramos fondui 2 procentus savo mokesčių (pavardės bus žinomos) – 2,719.06 eurų

VYČIO VISUOMENINIS KOMITETAS

Valdas Adamkus, Prezidentas
Regimantas Adomaitis, aktorius, Nacionalinės premijos laureatas
Aleksandras Ambrazevičius, Kovo 11-osios akto signataras
Vytenis Andriukaitis, EK komisaras, Kovo 11-osios akto signataras
Edmundas Armoška, kultūros mecenatas
Vida Bandis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje
Egidijus Bičkauskas, teisininkas, Kovo 11-osios akto signataras
Šarūnas Birutis, buvęs kultūros ministras
Gintautas Blažiūnas, architektas, VGTU docentas
Vytautas Bogušis, rezistentas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Jurgis Brėdikis, kardiochirurgas, diplomatas, rašytojas, LSMU profesorius
Vytautas Brėdikis, architektas, Dailės akademijos profesorius
Ingrida Bublys, Lietuvos generalinė garbės konsulė Klivlende
Juozas Budraitis, aktorius, diplomatas, Nacionalinės premijos laureatas
Romualdas Budrys, LDM direktorius
Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto profesorius, istorikas
Saulius Cicėnas, Vilniaus universiteto profesorius, chirurgas onkologas
Ginas Dabašinskas, žurnalistas
Rimantas Dichavičius, grafikas, fotografas, LRV kultūros premijos laureatas
Algis Didžiulis, energetikas, kultūros mecenatas, Kolumbija-Lietuva
Jurgis Didžiulis, dainininkas, kompozitorius
Vydas Dolinskas, dr., Nacionalinio Valdovų rūmų muziejaus direktorius
Gražina Drėmaitė, paminklosaugininkė
Juozas Galkus, Dailės akademijos profesorius, grafikas, Vyčio studijos autorius
Petras Geniušas, pianistas, Nacionalinės premijos laureatas
Eimantas Grakauskas, Kovo 11-osios akto signataras
Vytautas Grigaravičius, Alytaus meras, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Romualdas Grigas, profesorius, Mokslų akademijos narys korespondentas
Mečys Laurinkus, dim. generolas, buvęs VSD direktorius, Kovo 11-osios akto signataras
Povilas Malakauskas, dim. generolas, buvęs STT ir VSD direktorius
Danutė Mallart, kultūros mecenatė, Briuselis
Šarūnas Marčiulionis, olimpinis čempionas
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė
Vytautas Martinkus, rašytojas, profesorius
Alvydas Medalinskas, politologas, Sajūdžio iniciatyvinės grupės narys
Rimantas Miknys, istorikas, Lietuvos istorijos instituto direktorius
Marijonas Mikutavičius, dainininkas, žurnalistas
Leonas Milčius, Kovo 11-osios akto signataras
Alvydas Nikžentaitis, istorikas
Virgilijus Noreika, dainininkas, pedagogas, Nacionalinės premijos laureatas
Romualdas Norkus, žurnalistas, leidėjas
Artūras Paulauskas, teisininkas, pirmasis LR generalinis prokuroras
Aurimas Perednis, žurnalistas
Saulius Pilinkus, Vilniaus istorijos puoselėtojas
Saulius Povilaitis, verslininkas, Asociacijos „Vilniui ir Tautai” pirmininkas
Valdemaras Razumas, prof. dr., Mokslų akademijos prezidentas
Edmundas Rimša, dr., istorikas, heraldikos ir Vyčio tyrinėtojas
Benas Rupeika, žurnalistas, Kovo 11-osios akto signataras
Alvydas Sadeckas, teisėsaugininkas
Raimondas Savickas, dailininkas, pedagogas
Albertas Sinevičius, LR pirmosios vyriausybės ministras
Gintaras Songaila, vienas Atgimimo Sąjūdžio kūrėjų
Ignas Stankovičius, dim. pulkininkas, buvęs KAM viceministras
Aloyzas Stasiulevičius, dailininkas
Antanas Sutkus, fotografas, Nacionalinės premijos laureatas
Valentinas Sventickas, rašytojas, Nacionalinės premijos laureatas
Juozas Šalkauskas, žurnalistas
Pranas Šerpytis, kardiologas, Vilniaus universiteto profesorius

Gediminas Jakavonis, buvęs LR Seimo narys
Adas Jakubauskas, MRU profesorius, Lietuvos totorių sąjungos pirmininkas
Ramutis Jancevičius, teisėsaugininkas
Zigfridas Jankauskas, LKA sekretorius, meno mecenatas
Gediminas Jankus, rašytojas, buvęs Šaulių sąjungos vadas
Donatas Januta, teisininkas, išeivijos publicistas iš Kalifornijos, JAV
Česlovas Jezerskas, dim. brigados generolas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos vadovas
Marius Jovaiša, leidėjas, fotografas
Arvydas Juozaitis, dr., filosofas, rašytojas
Jurgis Jurgelis, dim. generolas, Kovo 11-osios akto signataras
Henrikas Juškevičius, UNESCO generalinės direktorės patarėjas, Paryžius
Jurgis Kairys, lakūnas, pasaulio čempionas
Raimundas Kaminskas, Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas
Evelina Karalevičienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė
Gediminas Karalius, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas
Gintaras Karosas, JAV visuomenės veikėjas, Bostonas-Florida
Jonas Kauneckas, Panevėžio vyskupas emeritas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Algirdas Kaušpėdas, architektas, dainininkas
Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, istorikas
Giedrius Kazimierėnas, tapytojas, Vilniaus dailės akademijos profesorius
Pranas Kiznis, verslininkas, „Lietpak“ direktorius
Faina Kukliansky, teisininkė, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė
Antanas Kulakauskas, istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius
Arnoldas Kulikauskis, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas
Algirdas Kumža, Kovo 11-osios akto signataras, Lietuvos ambasadorių klubo prezidentas
Romas Kvintas, skulptorius
Vytautas Šliūpas, Kalifornijos lietuvių veikėjas, aušrininko Jono Šliūpo sūnus (mirė 2017 metų rugpjūtį)
Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Stanislovas Tamošaitis, buvęs Paramos ir labdaros fondo Himno ir jo autoriaus V. Kudirkos vardui įamžinti direktorius
Algirdas Toliatas, kunigas, Lietuvos policijos kapelionas
Rimas Tuminas, režisierius, Nacionalinės premijos laureatas
Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs UR mi-nistras
Giedrius Uždavinys, kardiochirurgas, Vilniaus universiteto profesorius
Antanas Vaičekauskas, skulptorius
Stasys Vaitekūnas, Klaipėdos universiteto profesorius (mirė 2016 12 06)
Petras Vaitiekūnas, Kovo 11-osios signataras, diplomatas, buvęs UR ministras
Leonardas Vaitys, architektas, leidėjas
Antanas Valionis, diplomatas, buvęs UR ministras
Vidmantas Valiušaitis, publicistas, Adolfo Damušio fondo pirmininkas
Benediktas Vanagas, lenktynininkas
Valdas Vasiliauskas, žurnalistas, buvęs Seimo narys
Zenonas Vegelevičius, dim. pulkininkas, buvęs karo aviacijos vadas
Andrius Vilkauskas, KTU fakulteto dekanas
Arkadijus Vinokuras, aktorius, publicistas
Petras Vyšniauskas, profesorius, muzikantas, Nacionalinės premijos laureatas
Vytautas Zabielskas, Lietuvos karių, nukentėjusių nuo genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas
Gabrielius Žemkalnis, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas (mirė 2017 12 10)
Algirdas Žebrauskas, architektas, Nacionalinės premijos laureatas
Stasys Žirgulis, skulptorius
Artūras Žukauskas, prof., Vilniaus universiteto rektorius