Fondo informacija ir lėšos

VYČIO PARAMOS FONDAS

Įmonės kodas: 304400436
Adresas pašto siuntoms: Blindžių g. 31–9, Vilnius, LT- 08111
Susisiekti su Fondo atstovais tel. +370-616-45845

Dovanai Lietuvai kviečiame aukoti į banko sąskaitą:
A/S Nr.: LT80 7300 0101 4970 6864
AB  ,,Swedbank”
SWIFT kodas HABALT22

Fondo valdybos pirmininkas  – dim. brigados generolas Česlovas Jezerskas

Vyčio paminklą savo asmeninėmis lėšomis parėmė:

25,000 eurų UAB „Lietpak“
Paminklo pamatų gamyba UAB Vilniaus rentinys, Juozas Zykus (Vilnius)
6,000 dolerių Donatas Januta (JAV, Kaliformija)
3,000 eurų Pranas Kiznis (Vilnius)
1,500 eurų bendrovė „Nemuno banga“ (Lentvaris)
1,000 eurų Aleksandras Ambrazevicius (Vilnius)
1,000 dolerių Jonas Kaminskas (JAV, Čikaga)
 500 eurų Henrikas Juškevičius (Paryžius)
Vilius Kavaliauskas (Vilnius)
Leonardas Raimundas Vaitys (Vilnius)
Vygaudas Ušackas (Maskva)
LAGA grupė (Vilnius)
Kęstutis Akelaitis (Vilnius)
Gintaras Čaikauskas (Vilnius)
Julija ir Stanislovas Tamošaičiai (Vilnius)
Ona Eyre (Vilnius)
Petras Jonušas (Vilnius)
Janina ir Adolfas Šleževičiai (Vilnius)
400 eurų  Sigitas Tamkevičius (Kaunas)
300 eurų Virgilijus Poviliūnas (Trakai)
Dalia Proškinaitė ir Vytautas Sviderskis (Vilnius)
UAB Duventa (Utena)
250 eurų  Juozas Krikščiūnas (Vilnius)
Valentinas Mačiulis (Vilnius)
230 eurų  Rymantas Gužulaitis (JAV, Indianapolis)
200 eurų Gražina Drėmaitė (Vilnius)
Valentinas Juškevičius
Juozas Olekas (Vilnius)
Paulius Girčys (Vilnius)
Saulius Žalnora (Kaunas)
Aušra Abraitienė (Kaunas, 8698-77303)
Ferdinandas Vaitiekūnas (Vilnius)
Vaiva ir Alikas Ščitai (Vilnius)
UAB Keseta – Martynas Vristiukas (Kaunas)
150 eurų Gediminas Paviržis (Vilnius)
Tomas Trainys
133 eurai  Lazdijų kultūros centras
100 eurų Egidijus Bičkauskas (Vilnius)
Albina Šiupinienė
Kęstutis Marcinkevičius (Vilnius)
Romas Edwin Schiller (Vokietija, Frankfurtas)
Česlovas Jezerskas (Druskininkai)
Petras Klimas (Paryžius)
Danguolė Morkūnaitė
Arvydas Pocius (Bukareštas)
Edvardas Macijauskas
Evaldas Židonis
Elvyra Anelė Valiukaitė
Juozas Kuodis
Dainius Tvarijonas
Henrika Almonaitienė (Vilnius)
Vaidotas Sliesoriūnas
Zenonas Rakauskas (94 metų)
Vytautas Jonas Šliūpas (JAV, Kalifornija)
Aldona Emilija Juozeliūnienė
Mantas Naujokaitis
Aldona Poviliūnienė
Saulius Bradulskis (Kauno raj.)
Aloyzas ir Birutė Každailevičiai
Marius Grajauskas (Vilnius, UAB Euroconsult)
Almantas Zalys
Agnė Zuokienė (Vilnius)
Juozas Vyšniauskis
Juozas Mikutavičius (Vilnius)
Dainoras Bradauskas (Vilnius)
Martynas Vristiukas (Islandija-Kaunas)
Kazimieras Mickevičius (Nauj. Akmenė)
Ramūnas Bankauskas
Robertas Knispelis
70 eurų Vytautas Kantautas (Kaunas, Gražinos 9-19)
60 eurų Halina Haak (Klaipėda)
Vytautas Butkus (Klaipėda)
51 euras Vidmantas Sadauskas (Vilnius)
50 eurų Algimantas Jankauskas (Vilnius)
Birutė Rutkauskienė
Anelė Meilutė
Izabelė Kairiukštytė
Bonifacas Balandis
Jonas Griešius
Reimundas Vingras
Robertas Petkevičius
Augustas Petroka (Vilnius)
Ieva Petrokaitė (Vilnius)
Laurynas Petroka (Vilnius)
Aldona ir Algis Daumantai
Pavelas Puzanas
Algirdas ir Aušrelė Mulevičiai (Pasvalio r.)
Danutė Ona Pieterienė
Liutauras Breivė
Algirdas Juodkazis (Vilnius, Sausio 13-osios g. 37-130)
Vilius Kryževičius
Pranas Gudynas (Vilnius)
Vida Gamziukienė (Kaunas)
Eduardas Pajarskas
Sigitas Čirba
Vytautas Butkus (Klaipėda)
Donatas, Živilė, Justas ir Jonas Kripaičiai
Rimantas Menčinskas (Vilnius)
Julijus Bazevičius (Kaunas)
Vilius Streckis (Vilnius)
Gediminas Gudonis (Vilnius, 8618-46066)
Juozas Vičiauskas
Joana ir Julius Tamašai (KuršėnaI Julius.Tamasasgmail.com)
Gytis Ramoška (Kaunas)
Reda Žvirblytė (861416595)
Jonas Varnas (Vilnius)
Danutė ir Antanas Vinkai
Tomas Gužys
Darius Šumskis (Kaunas)
Rimgaudas Kerpauskas
40 eurų Algimantas Antanas Šalaviejus
30 eurų Inga Dundulienė
Jonas Pečkys
Vytenis Kazimieras Strimaitis
Viktoras Pakalnis (Kaunas)
Adelė Volungevičienė (Leipalingis)
Paulius ir Eglė Zabielskai (Vilnius)
Audrija Manusadžianienė (Vilnius)
Vytautas Jurkevičius
Arvydas Vaitiekūnas
Michalina Astikienė (Vilnius)
Dalytė Krikštolaitytė (Kaunas 869877177)

 

29 eurai  Vytautas Ašmontas 
25 eurai Gintaras Babičas
Benediktas Vilmantas Rupeika (Vilnius)
Tomas Mikonis
Petras Bruklys (Alytus)
Julius Lopata
23 Eurai Sigitas Zelionka
20 eurų Butkienė-Motiejūnaitė (Palanga, 94 metų)
Vida Valkiūnienė
Algirdas Zamžickas
Giedrius Čiuprinskas
Julijonas Poškus (Vilnius)
Artūras Margelis (Lazdijai)
Juozas Mikutavičius (Lazdijai-Vilnius)
Ingrida Malinauskienė (Lazdijai)
Danguolė Janina Jarošūnaitė
Rojus Šimkūnas
Irena Gailiūnienė
Bronius Girdzijauskas
Jonas Repšys
Diana Pikšrienė
Irena Gailiūnienė
Bronius Girdzijauskas
Aistė Avelytė ir Vidmantas Sulčius
Rytis Bebrauskas 861445877
Prof. dr. Jonas Vaičenonis (Kaunas)
Tomas Gulbinas
Mindaugas Kutulis
Jona Jautakienė (Vilnius, 8615-48495)
Jonas Grumbinas 
15 eurų Gintaras Žigas
Ramunė Kizytė
Vitas Kašėta
12 eurų Arvydas Ribokas
Romualdas Savickis
11 eurų Diana Surgelė
10 eurų Andrei Olechov
Kristina Lipinskienė
Stanislovas Intas
Juozas Tutinas
Vida Adomaitytė
Jonas Ignatavičius
Tomas Sabaliauskas
Kęstutis Balutis
Saulius Dailidė (Šakių raj.)
Antanas Baltrušis
Šarūnas Jurčiukonis
Laura Serapinienė
Gintaras Vidzickas
Jonas Ratkevičius
Vilija Mazgeikienė (Šilutė)
Laima Šipkauskienė
Gražina ir Juozas Stasinai
Valdas Adomaitis
Valdas Lukoševičius
Andrius Puksas 8618 88065
Mantas Čižauskas
Ieva Skarupskaitė
Simona Kulberkytė
Ernestas Urniežis
Mindaugas Ugianskas
Darius Apalianskis
Aurelija Činikienė
Titas Pranas Murauskas (Kaunas, Draugystės g. 8-12)
Rimas Markelevičius
Albinas Šuminskas (Kaunas)
Nerijus Virvičius
Darius Masaitis
Edvardas Milčiūnas
Alvidas Pupelis
9 eurai anonimas (Lazdijai)
7 eurai Vytautas Palčiauskas
Tomas Jotkus
Agnė Jotkutė
5 eurai Kęstutis Zolba
Aras Juršys
Vitalija Miliauskienė (Lazdijai)
Mantas Sabaliauskas (Lazdijai)
Kavaliauskai (Lazdijai)
Janina Karauskienė (Lazdijai)
Algimantas Ambrazevičius (Lazdijai)
Asta Pileinienė (Lazdijai)
Arūnas Sujeta (Lazdijai)
Kristina Jančiulienė (Lazdijai)
Viačeslavas Daraškevič
Odeta Stanevičienė
Vilmantas Aganauskas (Kaišiadorių raj.)
Algis Bulka
Nijolė Kavaliauskienė
Danutė Žilinskienė (Vilnius)
Edmundas Vaitkus (Vilnius)
Algimantas Kavaliauskas (Panevėžys)
Stanislava Antanina Mickuvienė
Audrius Steponkevičius
Pranė Apanavičienė
Audrius Šeštakauskas (Kaunas)
Daina Kulbienė (Kaunas)
Petras Kulbis (Kaunas)
4 eurai Regina Kubilienė (Lazdijai)
Vytautas Palčiauskas
Justas Brazauskas
Rytis Gumauskas
3 eurai Algimantas Mikelionis (Lazdijai)
Juozas Armanavičius (Lazdijai)
Aldona Valiukevičienė (Lazdijai)
Viktorija Žilvytė (Lazdijai)
Jūratė Jastromskaitė
Manvydas Milkus
2.50 euro Jolita Vaitulevičienė (Lazdijai)
Vilija Vievesienė (Lazdijai)
2 eurai Elena Kaškelytė (Lazdijai)
Vilija Šveikauskienė
1 euras Gustas Burba (Lazdijai)
Nerijus Stasiulionis
Elena Deveikytė
Denis Sirtautas
Deimantė Sirtautaitė
Narūnas Sirtautas
Danielius Deveikis
Ona Sirtautienė
Antanas Sirtautas
Nojus Sirtautas

 

VYČIO VISUOMENINIS KOMITETAS

Valdas Adamkus, Prezidentas
Regimantas Adomaitis, aktorius, Nacionalinės premijos laureatas
Aleksandras Ambrazevičius, Kovo 11-osios akto signataras
Vytenis Andriukaitis, EK komisaras, Kovo 11-osios akto signataras
Edmundas Armoška, kultūros mecenatas
Vida Bandis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje
Egidijus Bičkauskas, teisininkas, Kovo 11-osios akto signataras
Šarūnas Birutis, buvęs kultūros ministras
Gintautas Blažiūnas, architektas, VGTU docentas
Vytautas Bogušis, rezistentas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Jurgis Brėdikis, kardiochirurgas, diplomatas, rašytojas, LSMU profesorius
Vytautas Brėdikis, architektas, Dailės akademijos profesorius
Ingrida Bublys, Lietuvos generalinė garbės konsulė Klivlende
Juozas Budraitis, aktorius, diplomatas, Nacionalinės premijos laureatas
Romualdas Budrys, LDM direktorius
Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto profesorius, istorikas
Saulius Cicėnas, Vilniaus universiteto profesorius, chirurgas onkologas
Ginas Dabašinskas, žurnalistas
Rimantas Dichavičius, grafikas, fotografas, LRV kultūros premijos laureatas
Algis Didžiulis, energetikas, kultūros mecenatas, Kolumbija-Lietuva
Jurgis Didžiulis, dainininkas, kompozitorius
Vydas Dolinskas, dr., Nacionalinio Valdovų rūmų muziejaus direktorius
Gražina Drėmaitė, paminklosaugininkė
Juozas Galkus, Dailės akademijos profesorius, grafikas, Vyčio studijos autorius
Petras Geniušas, pianistas, Nacionalinės premijos laureatas
Eimantas Grakauskas, Kovo 11-osios akto signataras
Vytautas Grigaravičius, Alytaus meras, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Romualdas Grigas, profesorius, Mokslų akademijos narys korespondentas
Mečys Laurinkus, dim. generolas, buvęs VSD direktorius, Kovo 11-osios akto signataras
Povilas Malakauskas, dim. generolas, buvęs STT ir VSD direktorius
Danutė Mallart, kultūros mecenatė, Briuselis
Šarūnas Marčiulionis, olimpinis čempionas
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė
Vytautas Martinkus, rašytojas, profesorius
Alvydas Medalinskas, politologas, Sajūdžio iniciatyvinės grupės narys
Rimantas Miknys, istorikas, Lietuvos istorijos instituto direktorius
Marijonas Mikutavičius, dainininkas, žurnalistas
Leonas Milčius, Kovo 11-osios akto signataras
Alvydas Nikžentaitis, istorikas
Virgilijus Noreika, dainininkas, pedagogas, Nacionalinės premijos laureatas
Romualdas Norkus, žurnalistas, leidėjas
Artūras Paulauskas, teisininkas, pirmasis LR generalinis prokuroras
Aurimas Perednis, žurnalistas
Saulius Pilinkus, Vilniaus istorijos puoselėtojas
Saulius Povilaitis, verslininkas, Asociacijos „Vilniui ir Tautai” pirmininkas
Valdemaras Razumas, prof. dr., Mokslų akademijos prezidentas
Edmundas Rimša, dr., istorikas, heraldikos ir Vyčio tyrinėtojas
Benas Rupeika, žurnalistas, Kovo 11-osios akto signataras
Alvydas Sadeckas, teisėsaugininkas
Raimondas Savickas, dailininkas, pedagogas
Albertas Sinevičius, LR pirmosios vyriausybės ministras
Gintaras Songaila, vienas Atgimimo Sąjūdžio kūrėjų
Ignas Stankovičius, dim. pulkininkas, buvęs KAM viceministras
Aloyzas Stasiulevičius, dailininkas
Antanas Sutkus, fotografas, Nacionalinės premijos laureatas
Valentinas Sventickas, rašytojas, Nacionalinės premijos laureatas
Juozas Šalkauskas, žurnalistas
Pranas Šerpytis, kardiologas, Vilniaus universiteto profesorius

Gediminas Jakavonis, buvęs LR Seimo narys
Adas Jakubauskas, MRU profesorius, Lietuvos totorių sąjungos pirmininkas
Ramutis Jancevičius, teisėsaugininkas
Zigfridas Jankauskas, LKA sekretorius, meno mecenatas
Gediminas Jankus, rašytojas, buvęs Šaulių sąjungos vadas
Donatas Januta, teisininkas, išeivijos publicistas iš Kalifornijos, JAV
Česlovas Jezerskas, dim. brigados generolas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos vadovas
Marius Jovaiša, leidėjas, fotografas
Arvydas Juozaitis, dr., filosofas, rašytojas
Jurgis Jurgelis, dim. generolas, Kovo 11-osios akto signataras
Henrikas Juškevičius, UNESCO generalinės direktorės patarėjas, Paryžius
Jurgis Kairys, lakūnas, pasaulio čempionas
Raimundas Kaminskas, Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas
Evelina Karalevičienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė
Gediminas Karalius, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas
Gintaras Karosas, JAV visuomenės veikėjas, Bostonas-Florida
Jonas Kauneckas, Panevėžio vyskupas emeritas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Algirdas Kaušpėdas, architektas, dainininkas
Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, istorikas
Giedrius Kazimierėnas, tapytojas, Vilniaus dailės akademijos profesorius
Pranas Kiznis, verslininkas, „Lietpak“ direktorius
Faina Kukliansky, teisininkė, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė
Antanas Kulakauskas, istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius
Arnoldas Kulikauskis, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas
Algirdas Kumža, Kovo 11-osios akto signataras, Lietuvos ambasadorių klubo prezidentas
Romas Kvintas, skulptorius
Vytautas Šliūpas, Kalifornijos lietuvių veikėjas, aušrininko Jono Šliūpo sūnus (mirė 2017 metų rugpjūtį)
Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Stanislovas Tamošaitis, buvęs Paramos ir labdaros fondo Himno ir jo autoriaus V. Kudirkos vardui įamžinti direktorius
Algirdas Toliatas, kunigas, Lietuvos policijos kapelionas
Rimas Tuminas, režisierius, Nacionalinės premijos laureatas
Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs UR mi-nistras
Giedrius Uždavinys, kardiochirurgas, Vilniaus universiteto profesorius
Antanas Vaičekauskas, skulptorius
Stasys Vaitekūnas, Klaipėdos universiteto profesorius (mirė 2016 12 06)
Petras Vaitiekūnas, Kovo 11-osios signataras, diplomatas, buvęs UR ministras
Leonardas Vaitys, architektas, leidėjas
Antanas Valionis, diplomatas, buvęs UR ministras
Vidmantas Valiušaitis, publicistas, Adolfo Damušio fondo pirmininkas
Benediktas Vanagas, lenktynininkas
Valdas Vasiliauskas, žurnalistas, buvęs Seimo narys
Zenonas Vegelevičius, dim. pulkininkas, buvęs karo aviacijos vadas
Andrius Vilkauskas, KTU fakulteto dekanas
Arkadijus Vinokuras, aktorius, publicistas
Petras Vyšniauskas, profesorius, muzikantas, Nacionalinės premijos laureatas
Vytautas Zabielskas, Lietuvos karių, nukentėjusių nuo genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas
Gabrielius Žemkalnis, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas (mirė 2017 12 10)
Algirdas Žebrauskas, architektas, Nacionalinės premijos laureatas
Stasys Žirgulis, skulptorius
Artūras Žukauskas, prof., Vilniaus universiteto rektorius